Akademi och skola

WALLSTREET Stockholm är en resa där vägen är lika viktig som målet. Festivalen är till för alla boende och besökare i Stockholmregionen. Festivalen har ett särskilt fokus på barn och unga.

Pedagogiskt material

Det är av största vikt att barn och unga är delaktiga i utformningen av vårt samhälle. WALLSTREET Stockholm är en mycket stark plattform för det. Vi har därför i samverkan med Kulturskolan Stockholm och flera andra aktörer tagit fram ett pedagogiskt material som möjliggör för olika skol- och fritidsverksamheter att skapa offentlig konst under läsåret 21-22. Verken som skapas kommer presenteras här på hemsidan samt under festivalen 2022.

Läs mer under ”Tickets”. Det finns Free School Ticket och Co-Lab Ticket. Scrolla ner på Ticket-sidan så hittar du mer info,

Forskningskonferens

Den 15-17:e juni 2022 hålls en internationell forskarkonferens i Stockholm. Temat för konferensen är den kulturella dimensionen av hållbarhet baserat på fyra ledord: kultur, konst, mänskliga rättigheter och mod.

Värdar för konferensen är ett konsortium av sex högskolor baserade I Stockholm: Enskilda Högskolan Stockholm, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms konstnärliga högskola och Södertörns högskola.