Partners

Konst skapar samtal och en bättre samhörighet för oss invånare och det område vi bor och verkar i. Som partner är du en del av förbättringen!

Kom med på resan!

Sommaren 2022 byter Storstockholm ansikte med nya offentliga konstverk runt om i stockholmsregionen! Verken tas fram i samspel med oss som bor och verkar här. Vi välkomnar grannar, föreningar och företag som vill engagera sig i WALLSTREET Stockholm – The City of Art – 2022. För en mer levande och kreativ stadsmiljö.

Festivalen WALLSTREET Stockholm är en rörelse och en konstutställning i vårt gemensamma stadsrum i juni månad 2022. Genom skapandet av konstverk med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. WALLSTREET Stockholm leder vägen för konsten och kulturens betydelse och plats i en föränderlig stadsmiljö.

 • En ideell förening håller ihop festivalen genom övergripande projektorganisation, gemensam kommunikationsplattform och strategi
 • Partners från olika delar av samhället. Största delen är regionala partners (fastighetsägare, kommuner) som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via medlemskapsbiljett – ”Ticket”
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Stöd i processen och kontakt  mellan konstnär och partner via konstkonsulter erbjuds
 • I nära samarbete med akademi, skola, bransch- och intresseorganisationer
 • Kommuner i stockholmsregionen – Nacka, Stockholm, Upplands-Bro
 • Privata företag i stockholmsregionen – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Bransch- och intresseorganisationer, t ex Fastighetsägarna och Visit Stockholm
 • Akademi och skola, t ex Kulturskolan Stockholm och Södertörns Högskola

Festivalen WALLSTREET Stockholm arrangeras av den fristående politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur” som har sitt säte i Stockholm. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Storstockholm. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Föreningens medlemmar består av en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag i stockholmsregionen samt några bransch- och intresseorganisationer.

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum. WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen.

 • Wall Street Stockholm är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Några timmar nu, lite mer närmare och under festivalen.
 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och upp till 500 000 för kommuner
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras under juni 2022. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.
 1. WALLSTREET Stockholm (WSS) och aktuell partner/finansiär (PART) tittar tillsammans på vilka platser PART som äger skulle passa för konst. En vägg, en bakgård, en park…? Kanske ska PART göra om eller bygga nytt och vill passa på att försköna, förvåna, förstärka själen på till platsen med ett konstnärligt inslag?
 2. Typ av plats påverkar vilken typ av konst som kan komma i fråga.
 3. PART bestämmer vilka PART vill ska vara involverade i process och beslut. WSS rekommenderar starkt att inkludera medarbetare och boende i den utsträckning det går. WSS hjälper med en bra modell för detta.
 4. I dialog tar vi reda på vilken sorts konstnär PART skulle vilja samarbeta med. WSS och PART kikar på olika exempel och får en uppfattning om vad som är viktigt och intressant för PART. WSS tar fram tre förslag på konstnärer. PART funderar och väljer en av dem. Konstnären skall naturligtvis också själv vilja ta uppdraget. Det händer ibland att konstnären säger nej.
 5. WSS fungerar mellanhand och skriver avtal både med PART och med konstnär. WSS tar hand om de tillstånd som behövs (TA-planer, bygglov mm) samt tar hand om allt annat som konstnären behöver för att kunna göra ett bra jobb.
 6. Konstnären får input om platsens själ mm, tolkar det fritt och tar fram en skiss som PART kikar på. De flesta skisser brukar godkännas direkt. Vid behov kan ytterligare en skiss göras. Två skisser är max. Det är därför viktigt att lägga tid och omsorg på valet av konstnär i första läget. Slutskisser förordas av konstnärliga rådet.
 7. WSS tar hand om produktionen och stödjer konstnären. PART uppmuntras att åka och hälsa på konstnären på plats, boka in en föreläsning för medarbetarna på företaget, läsa månadsbreven, uppleva den färdiga konsten, dela era upplevelser med andra.
 8. PART följer den kommunikationsplan och underhållsplan som kommer med konsten.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor

Gold Ticket

Riktar sig till HUVUDPARTNERS - kommuner och företag i Storstockholm - som medverkar genom finansiering av konst på eller vid egna fastigheter.

Läs mer

Support Ticket

Riktar sig till OFFICIELLA LEVERANTÖRER och BRANSCHORGANISATIONER som bidrar med bra priser på varor och tjänster av högt värde.

Läs mer

Diamond Ticket

Riktar sig till GLOBALA PARTNERS som bidrar med resurser med sikte på den globala arenan

Läs mer

Våra partners

Fler partners lanseras snart