Pressrelease Stockholm stad

Stockholms stad satsar på offentlig konst

15 september 2021

Stockholms stad satsar på offentlig konst

Stockholms stad kommer att delta i projektet Wall Street Stockholm. Med målet att genomföra Europas mest intressanta och största festival för modern offentlig konst i Stockholmsregionen kommer stadsmiljön att fyllas med konst under 2022.

– Med detta vill vi öka Stockholms attraktivitet som en internationell kreativ stad. Modern offentlig konst stärker besöksnäringen och stadens varumärke vilket känns extra viktigt nu efter pandemin när vi vill välkomna fler hit till vår stad, säger finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Wall Street är ett initiativ från en ideell organisation och beskriver sig själv som uppföljaren till Wall Street Nacka, en festival för offentlig konst genomförd av Nacka kommun hösten 2019. Målet med Wall Street Stockholm är att tillskapa 222 nya konstverk i Stockholmsregionen under år 2022. Festivalen har inriktning mot offentlig konst och kan innefatta muralmålningar, skulpturer och tillfällig arkitektur. I projektet deltar ett flertal samhällsaktörer; fastighetsägare, byggaktörer och verksamma inom kulturlivet arbetar tillsammans för att möjliggöra festivalen. Över tid ska fler intresserade aktörer kunna ansluta sig till initiativet.

– Vi tror att projektet kommer synliggöra och skapa intresse för den offentliga konsten och Stockholm som kulturstad. Det är ett samarbete mellan kommuner, näringsliv och civilsamhället som går väl ihop med majoritetens vision om en dynamisk stad i ständig utveckling, säger kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C).

Satsningar på offentlig konst och stadsmiljö är en viktig byggsten i arbetet för en intressant och kreativ kulturstad. En trygg och attraktiv stadsmiljö har även betydelse i arbetet med att attrahera internationell kompetens till stadens näringsliv. Genom att aktörer i regionen nu går samman för att främja och synliggöra den offentliga konsten finns förhoppningar om att både stärka kulturlivet och skapa ett mer kreativt Stockholm. Wall Street blir dessutom en del i att nystarta hela Stockholm efter pandemins påfrestningar.