CARINA FIHN – ”Tankegång”

Installation med flaggor