LARS WIDENFALK – ”Hon som lyssnar till naturen”

Skulptur