Stockholm 2022

Festivalen WALLSTREET Stockholm är en rörelse och en konstutställning i vårt gemensamma stadsrum i juni 2022. Genom skapandet av över 100 offentliga konstverk, med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin.

Hitta ett projekt nära dig