För grannskapet

Du som bor och verkar på en plats, känner den bäst!

Var med när ditt grannskap förändras

De som bor och verkar på en plats, känner den bäst. Ingen utomstående planerare kan överträffa den lokalt förankrade kunskapen om vilka platser och stråk som känns otrygga, osäkra, fula, döda, mörka eller tråkiga. Wall Street Stockholm samverkar där det går med lokala föreningar och nätverk, där grannar kan verka som ambassadörer i sitt närområde.

Grannar kan t ex: Identifiera bra platser för konst i sitt eget närområde; Bidra med inspel till den konstnärliga berättelsen som skapas för platsen; Medfinansiera konst (gäller främst lokala näringslivet och brf-er); Delta i öppna samtal med konstnären.

Vanliga frågor och svar

Grannskap betyder alla de som bor och verkar inom ett specifikt geografiskt område. Grannskap omfattar både boende privatpersoner och de lokala företag och organisationer som finns i området. Den lokala förankringen och kontakten med dem som bor och verkar på platsen är av stor vikt för en hållbar utveckling.

De som bor och verkar på en plats, känner den bäst. Ingen utomstående planerare kan överträffa den lokalt förankrade kunskapen om vilka platser och stråk som känns otrygga, osäkra, fula, döda, mörka eller tråkiga. Wall Street Stockholm samverkar där det går med lokala föreningar och nätverk, där grannar kan verka som ambassadörer i sitt närområde.

Är du medborgare som är intresserad av att veta mer om konsten i ditt närområde och vill delta i festivalen? Kontakta i första hand din lokala konstförening eller annan lokal organisation som har en samordnande funktion i ditt grannskap. WALLSTREET Stockholm samverkar med lokala föreningar som samordnare i frågor som rör platsens konstnärliga berättelser.

Grannar kan t ex: Identifiera bra platser för konst i sitt eget närområde; Bidra med inspel till den konstnärliga berättelsen som skapas för platsen; Medfinansiera konst (gäller främst lokala näringslivet och brf-er); Delta i öppna samtal med konstnären.

Det vet vi inte än. Konsten hamnar där festivalens medverkande partners bestämmer att de vill satsa på konst, oavsett om det gäller kommunen eller privata näringslivet. Processen om val av plaster kommer pågå t.o.m. våren 2022 och redovisas allt eftersom på denna webbsida (se Projekt).

Det du som boende kan göra är att kontakta din lokala konstförening. Hur jobbar ditt grannskap med konstnärliga berättelser? Vi uppmuntrar grannskap att gå samman och prata om sin egen plats. Vilka berättelser präglar platsen? Hur påverkar platsen och dess berättelser oss? Hur kan det bli bättre?

WALLSTREET Stockholm äger rum i Storstockholm sommaren 2022. Invigning sker onsdag 1 juni på Sergels torg i centrala Stockholm. Festivalen pågår fokuserat mellan 1-30 juni, men även juli och augusti kommer vissa aktiviteter finnas, t ex guidade bussturer.

WALLSTREET Stockholm 2022 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

WALLSTREET Stockholm har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner (Nacka, Stockholm, Upplands-Bro) använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET Stockholm vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

Hitta ett projekt nära dig

Gå på ett event

Se alla events i kalendariet
Se alla events i kalendariet

Rainbow Ticket

Riktar sig till medborgare och tillresta som vill ta del av festivalens olika event. För att boka biljetter eller se pågående event, gå till sidan "Event".

Läs mer