För konstnärer

WALLSTREET Stockholm handlar om när grannar och konstnärer skapar platser med betydelse.

Vill du vara med i festivalen?

WALLSTREET Stockholm bjöd in yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till det Open Call som låg ute till 31 januari 2022. Vi fick in över 200 förslag, och många av dem kom med i festivalen.

Festivalen har härutöver ett antal konstkonsulter som ansvarar för att kurera konst till olika platser. WALLSTREET Stockholm passar de konstnärer som gillar att interagera med boende och besökare på den plats som skall få ny konst. Oavsett om uppdragsgivaren är offentlig eller privat sektor så arbetar WALLSTREET Stockholm med delaktighet och inkludering i den utsträckning det går. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Stockholm CALLING

Stockholm CALLING var ett Open Call där vi sökte efter redan befintlig konst bland yrkesutövande konstnärer i Europa. Vi fick in över 200 förslag, och många av dem kom med i festivalen.

Vanliga frågor och svar

WALLSTREET Stockholm 2022 handlar om offentlig konst utomhus i våra gemensamma vardagsrum. Festivalen har fokus på bild- och formkonst. Det kan vara skulptur, tillfällig arkitektur, ljus, muralmåleri i alla möjliga olika storlekar. Miniatyrer och jättestora konstverk. Festivalen har ett tydligt miljötänk och prioriterar konstmaterial och processer som har liten eller ingen påverkan på naturen.

WALLSTREET Stockholm välkomnar yrkesutövande konstnärer att göra en ansökan till det Open Call som ligger ute till 31 januari 2022. Festivalen kommer även omfatta konst utöver detta Open Call såsom muralmålningar och performances. Allt kureras av festivalens curators.

WALLSTREET Stockholm äger rum i Storstockholm sommaren 2022. Invigning sker onsdag 1 juni på Sergels torg i centrala Stockholm. Festivalen pågår fokuserat mellan 1-30 juni, men även juli och augusti kommer vissa aktiviteter finnas, t ex guidade bussturer.

WALLSTREET Stockholm har två olika sorters partners – offentlig sektor (kommuner) och privat sektor (mestadels fastighetsutvecklare).

Medverkande kommuner (Nacka, Stockholm, Upplands-Bro) använder sig av befintliga etablerade kommunala processer för framtagande av konst där armlängds avstånd gäller och konstproduktionen leds av personer med konstnärlig kompetens.

Privat näringsliv använder sig av de konstkonsulter som är kopplade till festivalen, och som fungerar som länk mellan privata partners och konstnären. De flesta konstproduktioner i den privata sektorn följer en given process (se FAQ ”Hur går konstprocessen till?”)

WALLSTREET Stockholm vill i största möjliga mån involvera boende på den plats det ska bli konst (om det bor några på platsen vill säga).

Ja ett konstnärligt råd finns, bestående av medverkande kommuners ansvariga för offentlig konst samt externa representanter med konstnärlig kompetens. Rådet fungerar som råd, stöd och bollplank i frågor som rör den konstnärliga processen. Rådet stärker konstnärens yrkesroll. Rådets syfte är också samordning och lärande genom informationsutbyte och kunskapsdelning.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor