Stockholm CALLING

WALLSTREET Stockholm OPEN CALL

DETTA OPEN CALL ÄR NU AVSLUTAT. TOTALT FICK VI IN ÖVER 200 OLIKA FÖRSLAG. FANTASTISKT! 🙂  CA 50 KOMMER VISAS UNDER FESTIVALEN. FÖLJ UTVECKLINGEN PÅ INSTAGRAM WALLSTREETSTOCKHOLM OM DU VILL.  

/

BEFINTLIG KONST  & NY MINIATYRKONST

Är du yrkesutövande konstnär och har färdiga offentliga verk i ateljén eller i förråd? Eller har du bra idéer på *miniatyrkonst? Nu öppnar WALLSTREET Stockholm ett Open Call i Sverige och Europa – STOCKHOLM CALLING. Detta Open Call omfattar:

 • Redan befintlig offentlig konst i alla storlekar
 • Nya idéer för *miniatyrkonst

Vi söker tillfälliga och permanenta verk i alla slags och konstnärliga uttryck. Alla verk ska klara utomhusmiljö då WALLSTREET är en utomhusfestival. Vi kommer totalt visa upp till 222 offentliga verk under konstfestivalen WALLSTREET Stockholm 2022  – skulpturer, tillfällig arkitektur, *miniatyrkonst, muralmåleri mm – varav upp till 100 beräknas tillkomma via detta Open Call. En del av verken är tänkta för en större skulpturpark någonstans i Stockholmsregionen. En del av verken kan komma att permanentas efter festivalen.

Festivalen omfattar även andra konstdiscipliner såsom muralmålningar och performances som kureras av festivalens curators. Detta Open Call omfattar endast befintlig konst och miniatyrkonst. 

* Med miniatyrkonst menar vi konstverk i storleksordningen ca 10 x 10 x 10 cm till exempel ”Fountain” av Magnus Thierfielders eller ”Mushotellet” av Anonymous eller ”Politicians discussing global warming” av Isaac Cordal.

BAKGRUND

Klimatkrisen berör hela vårt samhälle, vilket påverkar inte bara våra liv utan också hur vår framtid formas och förändras. Till WALLSTREET Stockholm 2022 vill vi därför nu först och främst scanna Sverige och Europa på redan befintlig konst. Vi söker i samma anda också nya idéer på miniatyrkonst.

I stället för att försöka pressa in WALLSTREET Stockholm i den traditionella konstfestivalformen, är vi intresserade av att följa konsten in i en ny tid – efter pandemin och mitt i en global klimatkris. Förslagen ska ha hög konstnärlig kvalitet och utmana vilka uttryck som konst i våra gemensamma offentliga rum kan ta – och inte minst hur de kommer till.

URVALSPROCESS

 1. Konstnärer lämnar in intresseanmälan genom att fylla i formuläret längre ned på sidan.
 2. Festivalens konstnärliga råd bedömer inkomna befintliga verk och nya förslag på miniatyrkonstverk.
 3. Rådet väljer tillsammans med festivalens aktuella konstkonsulter ut upp till 100 verk och matchar dem med de partners som medfinansierar festivalen och de platser som är aktuella för konst inom ramen för festivalen.
 4. De konstverk som matchas med partner och plats är tänkta att visas tillfälligt under festivalen. Utställningsersättning utgår till konstnären.
 5. Några av de tillfälliga verken kan komma att permanentas efter festivalen. Ytterligare ersättning utgår då till de konstnärer vars verk permanentas.

Inkomna förslag hanteras självklart med sekretess. De idéer som inte väljs ut för fortsatt uppdrag kommer inte att användas i något annat sammanhang utan tillhör självklart fortsatt konstnären.

EKONOMI & ERSÄTTNING

 1. WALLSTREET Stockholm med partners betalar utställningsersättning lägst enligt MU-avtalet samt fraktkostnader för befintlig offentlig konst i alla storlekar – totalt mellan SEK 30 – 50 000 per konstverk beroende på t ex behov av renovering.
 2. WALLSTREET Stockholm med partners betalar produktionskostnader, utställningsersättning lägst enligt MU-avtalet samt fraktkostnader för nyproduktion av miniatyrkonst – totalt mellan SEK 10 – 50 000 per miniatyr beroende på material mm.
 3. Detaljerad budget tas fram i dialog med konstnären

Festivalen pågår mellan 1-30 juni. Vissa verk kan komma att ställas ut även under juli och augusti, och då utgår ytterligare utställningsersättning även under denna period.

INTRESSEANMÄLAN

Yrkesverksamma konstnärer kan lämna in intresseanmälan. Konstnärer kan delta enskilt eller i grupper om flera. Sista ansökningsdag är 31 januari 2022. För att intresseanmälan ska vara giltig skall  WALLSTREET Stockholms webbformulär användas samt ladda upp en pdf enligt nedan info (krav).

 1. Fyll i formuläret längst ner på sidan.
 2. Ladda upp 1 (en) pdf i A4-format på totalt max 5 sidor och 20 MB som inkluderar:
  a) bild och beskrivning av ditt verk och tankar om hur du ser att den bäst placeras (krav)
  b) beskrivning av 1 referensprojekt (krav),
  c) CV på max 1 sida (krav)
  d) eventuell idé på ny miniatyrkonst med max 2 bilder/skiss/text (frivilligt)

BEDÖMNINGSKRITERIER

 • Hög konstnärlig kvalitet
 • Relevans i relation till aktuella samhällsfrågor och de möjligheter och utmaningar som de för med sig
 • Nyskapande förhållningssätt till tillfälliga konstprojekt
 • Hur väl konstverket relaterar till den valda plattformen, omgivande platsen eller den problematik den handlar om
 • Potential att engagera såväl en bredare som professionell publik
 • Praktisk och ekonomisk genomförbarhet

KONSTNÄRLIGT RÅD

 • Ordförande: Fredrika Friberg, festivalamiral WALLSTREET Stockholm, stadskreatör Nacka kommun
 • Ledamot: Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst, Stockholm stad
 • Ledamot: Magnus Carlberg, avdelningschef kultur, Upplands-Bro kommun
 • Ledamot: Monica von Schmalensee, arkitekt & rådgivare
 • Ledamot: Senja Selander, konstnär & konstkonsult
 • Ledamot: Magnus Carlén, konstnär

TIDSPLAN

 1. 31 jan 2022: Sista ansökningsdag
 2. 15 feb 2022: Konstnärliga rådet beslutar om de konstverk och förslag som kan bli aktuella för festivalen
 3. Februari 2022: Arbete med matchning av konstverk med plats och finansierande part
 4. Mars 2022: Beslut om vilka verk som kommer med i festivalen
 5. April-Maj 2022: Planering, justeringar och transporter
 6. Juni 2022: Placering av verk
 7. Juni-Augusti: Festivalmånader med tillfälligt skulpturstråk mm

Fredrika Friberg, festivalamiral

Få en bild av vad Stockholm CALLING handlar om.

WALLSTREET Stockholm äger rum i Storstockholm sommaren 2022. Invigning sker onsdag 1 juni på Sergels torg i centrala Stockholm. Festivalen pågår fokuserat mellan 1-30 juni, men även juli och augusti kommer vissa aktiviteter finnas, t ex guidade bussturer.

Detta Open Call vänder sig endast till yrkesutövande konstnärer. Hög konstnärlig kvalitet är en prioritet i festivalen.

Ja och den handlar kortfattat om att den konstnärliga kvaliteten och den konstnärliga friheten är viktig. Huvudsaklig målgrupp för konsten är boende och besökare i stockholmsregionen. Konsten kan vara både tillfällig och permanent.

Konsten kan interagera med det som redan är byggt, med det som ska byggas, eller med det som ska rivas och försvinna. Konsten kan vara ett svar på en brist, eller ett inspel eller svar på en utveckling. Konsten kan vara nyproduktion eller konst som förnyas genom att placeras i ny kontext eller renoveras.

Konsten kan vara en källa till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang – samhällsdeltagande och demokrati. Konsten kan tillföra något nytt, engagera, utmana och beröra. Konsten kan skapa nyfikenhet, hänförelse, väcka nya tankar och känslor

Festivalen WALLSTREET Stockholm arrangeras av den fristående politiskt neutrala ideella organisationen ”Storstockholm Konst & Arkitektur” som har sitt säte i Stockholm. Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet som stärker och stödjer en positiv stads- och samhällsutveckling av offentliga platser utomhus i Storstockholm. Verksamheten har fokus på delaktighet, medskapande, konst, kultur och arkitektur som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet.

Föreningens medlemmar består av en sammanslutning av kommuner och kommunala bolag i stockholmsregionen samt några bransch- och intresseorganisationer.

WALLSTREET är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum. WALLSTREET är skapat för att tillämpas på olika platser runt om i världen.