Gold Ticket

Riktar sig till HUVUDPARTNERS - kommuner och företag i Storstockholm - som medverkar genom finansiering av konst på eller vid egna fastigheter.

Det här får du med en gold ticket

GOLD Ticket köps av HUVUDPARTNERS, En typisk huvudpartner är kommuner och privata företag i stockholmsregionen som finansierar konst på eller vid egna fastigheter.

GOLD Ticket kostar upp till SEK 500 000 för kommuner och från 100 000 för privat näringsliv. Viss variation kan förekomma.

Gold Ticket handlar främst om bidrag till övergripande projektledning och samordning av hela festivalen samt övergripande kommunikationsstrategi och kommunikativa insatser, rådgivning och kvalitetssäkring. Övriga generella kommersiella rättigheter för alla med GOLD Ticket listas nedan:

Innehåll GOLD Ticket

Två konferenser

med alla medverkande partners (nätverk, utveckling)

Webinar

med ledande röster i relevanta ämnen

Månadsbrev

som kan gå ut till alla anställda (inkludering, stolthet, utveckling…)

Digital plattform

Tillgång till festivalens digitala plattform

Logotyp

Tillgång till och rätt att använda festivalens logotyp

Bildbank

Tillgång till festivalens egna bildbank (från hela festivalen)

Intern föreläsning

En intern föreläsning i relaterat ämne 1 tim + frågestund

Wallstreet magazine

Ex av “Wall Street Magazine” + digital version

Vanliga frågor och svar

 • En ideell förening håller ihop festivalen genom övergripande projektorganisation, gemensam kommunikationsplattform och strategi
 • Partners från olika delar av samhället. Största delen är regionala partners (fastighetsägare, kommuner) som finansierar konst på/vid egna fastigheter
 • Alla köper in sig via medlemskapsbiljett – ”Ticket”
 • Utöver ”Ticket” bekostar var och en sina egna konstverk
 • Stöd i processen och kontakt  mellan konstnär och partner via konstkonsulter erbjuds
 • I nära samarbete med akademi, skola, bransch- och intresseorganisationer
 • Kommuner i stockholmsregionen – Nacka, Stockholm, Upplands-Bro
 • Privata företag i stockholmsregionen – mestadels fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Bransch- och intresseorganisationer, t ex Fastighetsägarna och Visit Stockholm
 • Akademi och skola, t ex Kulturskolan Stockholm och Södertörns Högskola
 • Wall Street Stockholm är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Några timmar nu, lite mer närmare och under festivalen.
 • Wall Street Stockholm är en resa, där vägen är lika viktig som målet. Vi lär oss av varandra på vägen. Ni avgör själv nivå av engagemang. Vi erbjuder sammanhanget!
 • Ni behöver en intern projektledare samt en kontakt på kommunikation för samordning. Några timmar nu, lite mer närmare och under festivalen.
 1. WALLSTREET Stockholm (WSS) och aktuell partner/finansiär (PART) tittar tillsammans på vilka platser PART som äger skulle passa för konst. En vägg, en bakgård, en park…? Kanske ska PART göra om eller bygga nytt och vill passa på att försköna, förvåna, förstärka själen på till platsen med ett konstnärligt inslag?
 2. Typ av plats påverkar vilken typ av konst som kan komma i fråga.
 3. PART bestämmer vilka PART vill ska vara involverade i process och beslut. WSS rekommenderar starkt att inkludera medarbetare och boende i den utsträckning det går. WSS hjälper med en bra modell för detta.
 4. I dialog tar vi reda på vilken sorts konstnär PART skulle vilja samarbeta med. WSS och PART kikar på olika exempel och får en uppfattning om vad som är viktigt och intressant för PART. WSS tar fram tre förslag på konstnärer. PART funderar och väljer en av dem. Konstnären skall naturligtvis också själv vilja ta uppdraget. Det händer ibland att konstnären säger nej.
 5. WSS fungerar mellanhand och skriver avtal både med PART och med konstnär. WSS tar hand om de tillstånd som behövs (TA-planer, bygglov mm) samt tar hand om allt annat som konstnären behöver för att kunna göra ett bra jobb.
 6. Konstnären får input om platsens själ mm, tolkar det fritt och tar fram en skiss som PART kikar på. De flesta skisser brukar godkännas direkt. Vid behov kan ytterligare en skiss göras. Två skisser är max. Det är därför viktigt att lägga tid och omsorg på valet av konstnär i första läget. Slutskisser förordas av konstnärliga rådet.
 7. WSS tar hand om produktionen och stödjer konstnären. PART uppmuntras att åka och hälsa på konstnären på plats, boka in en föreläsning för medarbetarna på företaget, läsa månadsbreven, uppleva den färdiga konsten, dela era upplevelser med andra.
 8. PART följer den kommunikationsplan och underhållsplan som kommer med konsten.
 • FAST KOSTNAD för ”Ticket” – från 100 000 för privat näringsliv (man får mycket för pengarna) och upp till 500 000 för kommuner
 • RÖRLIG KOSTNAD för produktion av konstverk – tillfälliga eller permanenta, stora eller små. Ni kan medverka med konstprojekt som redan är planerade och kan manifesteras under juni 2022. Vi diskuterar gärna med ansvarig för offentlig konst och/eller stadsutveckling hos er och skräddarsyr.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig här!

Vi återkommer till dig så snart vi kan, vanligen inom 2 arbetsdagar.